Hjem

MS Hovden Viking

 

MS Hovden Viking


Hovden Senior AS


Hovden Senior AS er eit fiskebåtrederi heimehøyrande i Kjøde, i Stad kommune i Vestland Fylke. 
Rederiet har eige kaianlegg i Kjøde, innerst i Vanylvsfjorden på nordsida av Stad. Berre nokre steinkast frå kaia, planlegg Kystverket at åpninga for Stad skipstunnell skal komme. 


Hovden Senior AS eig fiskebåten MS Hovden Viking. Dette er eit kystfartøy som til daglig fisker med not og snurrevad etter mellom anna sild, torsk, sei og makrell. MS Hovden Viking er 46 meter lang, og bygd på Larsnes Mek Verksted i 2018. 

MS Hovden Viking er ein del av referansflåten til Havforskningsinstituttet og utfører i tillegg ulike oppdrag for andre aktører. 
-------------------------------------------------------02.03.21


Pressemelding Hovden Senior AS


Hovden Senior AS kan bekrefte at det har vært en ulykke ombord i selskapets fartøy, MS Hovden Viking i dag 02.03.2021. Hendelsen fant sted under fiske utenfor kysten av Troms. En person er dessverre omkommet som følge av hendelsen. Pårørende er varslet.

 

Politiet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet. Det forventes at hendelsesforløpet blir undersøkt nærmere. Det er således ikke aktuelt for rederiet å gi ytterlige kommentar om ulykken på dette tidspunkt.

 

Selskapet er i dag i stor sorg. Våre tanker går først og fremst til de pårørende og mannskapet ombord. Selskapet henstiller på det sterkeste om at de pårørende og mannskapet får ro i den nærmeste tiden.Styret

Hovden Senior AS 

2017:


PRESSEMELDING


Larsnes Mek Verksted AS har skrevet kontrakt med Hovden Senior AS,  om en ny Hovden Viking som får verftets bygg nr 61. Nye Hovden Viking er nybygg nr 3 til samme rederi med levering av første Hovden Senior i juni 1996, Hovden Viking i Januar 2007 og levering av nye Hovden Viking medio 2018.

Skroget skal bygges i Gdansk i Polen.


Fartøyet er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine  AS som også skal levere en god del av hovedutstyret.


I tillegg vil det bli utstyr fra mange lokale leverandører i nærområde.


Fartøyet har en lengde på 46  m og bredde på 12 m. Båten blir rigget for snurpe- og snurrevadfiske og også med trålgalge for senere mulighet for tråling. Fartøyet er designet med 6 RSW-tanker. 2 av tankene er rigget for levandefisk og i tillegg fryseisolert.   I tillegg skal båten rigges med sug fra not og på hoveddekk blir det montert fabrikk for behandling av kvitfisk.


Innredningen blir arrangert for 12 personer i  4 enkeltmannslugarer og 4 to-mannslugarer. 


Nye Hovden Viking vil fremstå som et av de mest moderne fartøyene i kystflåten.


Hovden Senior er eit fiskebåtrederi som held til i Kjødepollen i Stad kommune, lengst nord i Vestland fylke..


Hovden Senior har fiskerettar mellom anna på sild, makrell, sei, og torsk.


Hovden Senior har eit flott kaianlegg i Kjødepollen, der også rederikontoret er.