MS Hovden Viking

MS Hovden VikingNye "Hovden Viking"

Fartøyet er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine AS og bygd ved Larsnes Mek Verksted. Overlevert desember 2018.
NOV2018: Nye Hovden Viking skal overleverast frå Larsnes Mek Verksted til Hovden Senior AS, 15.12.2018.


14.07.2018: Hovden Viking er no kome til Larsnes Mek Verksted, der bygget skal ferdigstillast i løpet av hausten.