Media

Saker frå media kjem her:


Vedr. sal av MS Hovden Viking:


http://www.myrefiskemottak.no/oksnes-kystfiske-as-kjoper-fartoyene-hovden-viking-solvaerskjaer/


http://www.vol.no/nyheter/oksnes/2017/02/08/Kj%C3%B8per-to-nye-snurrevadb%C3%A5ter-14183333.ece


Fangst av markellstørjer:

http://www.smp.no/nyheter/article11575190.ece